KPSS uzaktan eğitim nedir?

İLANDIR

KPSS UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan Eğitim Sistemleri genel olarak eğitimci ve öğrencinin aynı ortamda bulunma zorunluluğu olmadan, mekandan bağımsız olarak eğitimci ve öğrenciyi buluşturan bir eğitim şeklidir. Tarihsel geçmişi oldukça eski olmakla birlikte ülkemizde ise yakın zamanda yaşanmış olan pandemi dönemi ile kullanımı artmıştır. KPSS Uzaktan Eğitim de yine bu dönemde KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) adaylarının en çok yöneldiği eğitim metodu olmuştur. KPSS hazırlığında Uzaktan Eğitimin önem kazanmasında birçok neden ön plana çıkmakla birlikte en önemlileri şu şekilde sıralanabilir:
– Ekonomik olması
– Zaman tasarrufu sağlaması
– Yol sıkıntısını ortadan kaldırması
– Derslerin kayıt alına alınarak tekrar izleme olanağı sunması
– Görsel materyallerin kullanımı ile bilginin kalıcılığının sağlanması

KPSS Uzaktan Eğitim, örgün eğitime ciddi bir alternatif oluşturmuş ve pek çok yönden örgün eğitimden daha nitelikli eğitim sunmayı da başarmıştır. Günümüzde giderek gelişmekte olan teknolojinin eğitime entegresi mecburiyet kazanmış ve KPSS hazırlığı Uzaktan Eğitim ile geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır.

KPSS Uzaktan Eğitim Yöntemleri

Adayların cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi cihazlarla erişim sağlayabildiği Uzaktan Eğitim KPSS Kursları, mobil kurs avantajı sağlayarak adayların sınav hazırlık süreçlerini oldukça kolaylaştırıyor. KPSS hazırlığında Uzaktan Eğitim KPSS, konforlu hizmet sunması ile de öne çıkıyor. Dersler online ve offline olarak iki kategoride yapılıyor. KPSS canlı dersler yapıldığı esnada kayıt altına alınarak daha sonra tekrar izleme imkanı sunuluyor. KPSS Uzaktan Eğitim videoları öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı konulardan birisi olan tekrar ve anlaşılmayan konunun yeniden izlenmesi imkanı sağlaması ile cazip hale geliyor. Aynı zamanda adayların çözemediği sorular için KPSS Online Test Çözme Platformları da adaylara sağlanan kolaylıklardan bir tanesi. KPSS Uzaktan Eğitim Sisteminde yer alan online soru çözüm grupları sayesinde adayların çözemedikleri herhangi bir soru olduğunda cevabını ilgili ders öğretmeninden anında alma olanağına sahip oluyor.

KPSS Uzaktan Eğitim Avantajları

Son yıllarda KPSS hazırlığında adayların en çok yöneldiği hazırlık platformu KPSS Uzaktan Eğitim oluyor. KPSS Lisans, KPSS Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavlarına hazırlık için en çok tercih edilen hazırlık şekli Uzaktan Eğitim olmaya başladı. Adaylara birçok konuda avantajlar sağlayan KPSS Uzaktan Eğitim sisteminin en önemli artısı istenilen yer ve cihazdan erişim kolaylığı sağlaması.

KPSS Uzaktan Eğitimin en önemli avantajları:
– Zaman ve mekan esnekliği
– Dijital ortamda yer alan ders takip materyalleri ve bu ders takip notlarına erişimin kolaylığı
– Kendi öğrenme hızına göre öğrenme yaşantısı
– Anlaşılmayan konunun yeniden izlenebilmesi
Daha pek çok konuda önemli avantajlara sahip olan KPSS Canlı Uzaktan Eğitim sistemi ekonomik olması nedeniyle de adayların ilk tercihi oluyor.

KPSS Uzaktan Eğitimde Başarılı Olmanın Yolları

KPSS’de başarılı olmanın en önemli noktası etkili çalışma programı oluşturmaktan geçiyor. Uzun hazırlık sürecinin doğru yönetilebilmesi için doğru planlama oldukça önem arz ediyor. Çalışma programlarının yapılması kadar süreçte programa sadık kalmak da bir o kadar verimliliğini artırıyor.
KPSS çalışırken adayların sıkıntı yaşadığı konu ise sürekli ve düzenli çalışmayı yapamıyor oluşları. Programların doğru yapılması, adayın boş vakitlerine uygun şekilde planlanması ve süreklilik arz etmesi adayların sınavda başarılı olmalarının kilit noktasını oluşturuyor.
Aynı zamanda KPSS Uzaktan Eğitim sistemlerinde sunulan online eğitim materyallerini etkili bir şekilde kullanabilmek de çok önemli. Ders takibi için sunulan dijital KPSS ders takip notları PDF formatında adaylara sunuluyor. Bu PDF’leri adaylar isterlerse dijital ortamda kullanabilirken isterlerse basılı çıktısını alarak canlı ders takibi yapabiliyor.

KPSS Uzaktan Eğitim Kursları

Son yıllarda KPSS kursları arayışlarında örgün eğitimin yanında uzaktan eğitim kursları da rağbet görmeye hatta daha çok tercih edilmeye başladı. Özellikle mekan zorunluluğu olmadığı için ülkenin her noktasına ulaşma şansı tanıması bu tercih edilebilirliğin temel dayanağını oluşturuyor.
Adaylar için bu denli seçenek olan bir ortamda KPSS Online Kurs seçerken dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar var:
– Sistemli ve güvenilir olması
– Altyapısının güçlü olması ve adaylara kesintisiz canlı ders sunabilmesi
– Öğretmen kadrosunun nitelikli olması
– Bireysel rehberlik desteği
– Yayın desteği sunması
– Soru-çözüm gruplarının olması
– Online deneme sınavları

Bu kriterlere bakarak adaylar, en iyi KPSS Uzaktan Eğitim Kursu arayışlarını yapıyorlar. KPSS Uzaktan Eğitim Kursları içerisinde öne çıkan en önemli kurum ise Farklı Uzem Eğitim. Nitelikli bir eğitim kadrosuna sahip olan Farklı Uzem, altyapısının güçlü olması ile de öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezon KPSS Hazırlık sürecinde yaklaşık 32 bin kursiyere eğitim hizmeti sunan kurum, sistematik bir işleyiş ile adayları sınava eksiksiz hazırlamak konusunda gereken tüm desteği sağlıyor. Farklı Uzem Eğitim Kurumu öğrenci odaklı bir anlayışı benimsiyor. Sadece eğitim hizmeti sunmakla kalmıyor aynı zamanda “Eğitimi aldım evet ama nasıl hazırlanacağım, nereden başlamalıyım?” diyen öğrenciler için gerekli planı yapıp doğru program ile ilerlemelerini sağlayan profesyonel rehberlik desteğini de sunuyor. Detaylı konu anlatımı ile soru çözümleri, öğrenilen konuyu pekiştirme amaçlı eğitmenler tarafından sunulan ekstra soru çözümleri, sınav formatına aşina olmak ve pratik kazanabilmek için Online KPSS Deneme Sınavları ile adayların hazırlık süreci destekleniyor. Farklı Uzem KPSS Uzaktan Eğitim Kursu sınav tarihine kadar ders videolarını herhangi bir sınırlama olmaksızın izleme, eğitmenlerin kendi özel ders notlarına erişim imkanı ve ulusal yayınevlerinden seçilen zengin içeriğe ve soru havuzuna sahip yayınlar hediye ederek sınavlara hazırlanma fırsatı sunuyor.

KPSS Online Sınav Hazırlık Taktikleri

Her sınav hazırlığında olduğu gibi Online KPSS hazırlığında da adayların uygulaması gereken birtakım kurallar var. Doğru bir KPSS Uzaktan Eğitim Kursunda yer almanın önemli olmasının yanında ”Etkili Not Alma Teknikleri, Zaman Yönetimi Stratejileri, Stres ve Kaygı Yönetimi” gibi konularda da adayların donanımlı olması başarıyı yakalamak adına sahip olunması gereken kriterlerden.
Etkili not alma teknikleri anlamında neler yapılması gerektiği konusunda adaylar bazen zorlanabiliyor. Bu konuda birkaç öneri gerekirse canlı derslerle eş zamanlı PDF ders notlarının üzerine anahtar kelimeler kullanarak kısa notlar alınması, tekrar aşamasına geçildiğinde bu notlar ile tekrar yapılırken önemli görülen yerlerin altının çizilmesi, renklendirilmesi, işaretler konulması gibi akılda kalıcılığı artıran görsel hatırlatıcılar kullanılması gereklidir.
Sınava hazırlık sürecini bir bütün olarak düşündüğümüzde zamanı doğru yönetmek, süreci bir bütün olarak görüp planlayabilmek, zaman yönetimi stratejilerini bilmek ve uygulamak da adayların dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi. Enerjiyi tasarruflu kullanarak sürece yaymalı, ders çalışmak için ayrılan zamana göre iş yüklenmeli, aylık ve yıllık hedefler konularak uygulamaya çalışılmalıdır.
Sınava hazırlık evresi ister istemez adaylarda kaygıyı da beraberinde getirmektedir. Stres ve kaygının yönetilmesi, kontrol altında tutulması, süreçte oluşabilecek motivasyon düşüklüğü, başarısızlık korkusuna engel olmak gibi zihinsel süreçlerin de yönetilmesi çok önemlidir. Adayların sadece ders çalışma, program yapmaya konsantre olmayıp psikolojik ve mental hazırlığı da ihmal etmeden bu süreci yürütmesi gerekmektedir.

KPSS Uzaktan Eğitimde Kullanılan Teknolojiler

KPSS Online Eğitim Platformları öğrenciyi merkeze alan bir sistem olduğu için bu alanda teknolojiyi de etkin kullanmak durumundadır. KPSS Uzaktan Eğitim Paketleri içerisinde adayların işlerini kolaylaştırmak için birçok destekleyici ortam da yer alıyor. Teknolojinin giderek geliştiği, hemen her alanda kendine yer edindiği günümüzde eğitimin de bundan faydalanması kaçınılmazdır. Öğrencinin bireysel farklılıklarının gözetilerek öğrenme hızlarına uygun bir yaşantı sunması KPSS Uzaktan Eğitim kurslarının temel noktasıdır. KPSS mobil uygulamalar ve Web siteleri ile her öğrenci kendi özel durumuna uygun bir öğrenme ortamı sağlayabilmektedir.
Aynı zamanda sınav hazırlığında zorunlu olan materyallerin de dijital ortamda sunulması ve adayların bunlara erişiminin kolay olması da yine teknolojinin etkin kullanımında önemli bir faktör. KPSS Online Kitap ve Ders Notları ile verilen Canlı Uzaktan Eğitim süreçleri desteklenmektedir. Görsel olarak zengin bir içerik sunan uzaktan eğitim platformları; adayların konuyu daha iyi anlamaları, canlı derslerin kayıt altına alınarak KPSS Uzaktan Eğitim videoları ile bu ders kayıtlarının istenildiği kadar izlenebilmesi imkanını da sunuyor. Herhangi bir şekilde canlı derslere katılamayan adaylar hiçbir kayba uğramadan istediği zaman bu uzaktan eğitim videoları ile eksik olan konuları tamamlayabiliyor ve bir sonraki derste herkesle eşit bir biçimde öğrenimine devam ediyor.
Adayların için bu şekilde sistematik bir ders işleyişine sahip olması gerekli olan bir unsudur. Aynı zamanda bu çalışmayı destekleyici KPSS online soru bankaları ve deneme sınavları ile yapılan hazırlığın pekiştirilmesi, ölçme değerlendirme işleminin yapılarak aksayan noktaların tespiti ve giderilmesi de çok önemli. Bu anlamda KPSS Uzaktan Eğitim kursları yine teknolojik anlamda öne çıkarak adaylara online KPSS deneme sınavı hizmetini de sunuyor. Adayların istediği zaman erişebildiği bu sınavlar dijital ortamda yapılıyor ve hızlı dönütlerle adayların eksik oldukları konuların en ivedi şekilde giderilmesine de olanak tanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1- KPSS Uzaktan Eğitim Güvenilir mi?
KPSS Uzaktan Eğitim Platformları günümüzde verdiği hizmet, ulaşılan kitlenin büyüklüğü, online alışveriş seçeneği ile oldukça güvenilirdir. Adayların dikkat etmesi gereken ise kurumsal firmalara yönelmeleridir. Aktif bir destek hattının olması ve sorulara hızlı cevap alınması güvenirlik açısından önemlidir.

2- Online KPSS Kursları Hangi Olanakları Sunar?
Örgün eğitimin sahip olduğu tüm hizmetler verildiği gibi online KPSS kurslarında bunlara ek olarak birçok pozitif farklar mevcuttur:
– Derslere mobil cihazlardan, tablet ve bilgisayardan erişim kolaylığı
– Dijital materyal desteği (Online Kitap ve Ders Notları, Online Soru Bankaları, Online Deneme Sınavları)
– Ekonomik olması (yol ve zamandan sağlanan ciddi bir tasarruf)
– Kayıtlı olan KPSS Uzaktan Eğitim Videoları ile tekrar olanağı
– Bireysel Rehberlik Desteği

3- KPSS Uzaktan Eğitimle Kaç Saat Çalışmalıyım?
KPSS Uzaktan Eğitimin en büyük avantajı öğrencilere zaman konusunda esnek olma şansı tanımasıdır. Canlı Dersler ya da video ders saatleri dışında kalan her vakit, etkin bir şekilde kullanılabilir. Adayların hazırlıklı yaptığı sınav türüne özgü olarak çalışacakları sürede değişir. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girecek olan adaylar ortalama 4-5 saat civarı çalışabilir. KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylar 5-6 saat aralığında çalışabilecekken KPSS ÖABT sınavına girecek adaylar içinse bu süre ortalama 6-7 saat civarlarında olabilir.

4- KPSS Online Eğitimde Başarı İçin Hangi Yolu İzlemeliyim?
KPSS Uzaktan Eğitim Kursları adaylara düzenli ilerleyebilecekleri bir sistem sunmaktadır. Bu program çerçevesinde ilerlemeleri, derslere zamanında katılmaları, sunulacak materyallerin etkin kullanılması çok önemlidir. Bunun dışında bireysel rehberlik desteği ile çalışma programı oluşturmak, kontrol etmek ve güncellemek adayların yapabileceği çalışmalardandır.

KPSS Uzaktan Eğitim Önerileri

Son olarak adaylara önerilerimiz KPSS Uzaktan Eğitim Kursu araştırırken çok detaylı yaklaşmaları, verilen hizmetlerin neler olduğunun tek tek incelenmesidir. En iyi KPSS Uzaktan Eğitim Kursu olarak Farklı Uzem öne çıkmaktadır. Kurumun adaylara sağladığı imkanlar içerisinde;
– KPSS Canlı Uzaktan Eğitim Paketleri (GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT, A-Grubu)
– Nitelikli Eğitmen Kadrosu
– Dersin Anlatımını Yapan Öğretmenlerin KPSS PDF Ders Notları
– Online KPSS Deneme Sınavları
– KPSS Bireysel Rehberlik Desteği
– Her Adaya Uygun Ders Programları
– KPSS Video Ders Paketleri
– Soru Bankası Desteği
– KPSS Genel Tekrar Dersleri
– KPSS Rehberlik Seminerleri

En önemli özellikleri olarak farkını göstermektedir. Farklı UZEM (FUZEM) Eğitim Platformu, öğrenci merkezli anlayışı ile sınava hazırlık sürecinde adayların ihtiyaç duyacağı tüm konularda öğrencilere yardımcı olmaktadır. Öğrenci memnuniyeti gözetilerek her adımda öğrencilerin yanında olmayı amaç ediniyor. Tercih süreçleri de dahil olmak üzere sınava hazırlık sürecinin her evresinde programlamalar yapılarak adayların çalışmalarının eksiksiz olması sağlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir